Eksperter på LED stripe belysning
Eksperter på LED stripe belysning

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR Etektor AS

Personvernerklæringen skal sikre at kunder, samarbeidspartnere og leverandører er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer kunder, samarbeidspartnere og leverandørers rettigheter ihht. til oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

HVA DEFINERES SOM PERSONOPPLYSNINGER?
En personopplysning er noe som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, bilder og annen informasjon som er direkte relatert til deg.

BEHANDLINGSANSVARLIG I Etektor AS
Daglig leder er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Etektor AS lagrer personopplysninger om kunder, samarbeidspartnere og leverandører for å kunne opprettholde dialog vedr. salg, kundeservice og innkjøp av varer og tjenester.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Kontaktinformasjon:
Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer blir lagret hos Etektor AS for å kunne opprettholde dialog vedr. salg, kundeservice og innkjøp av varer og tjenester.

NYHETSBREV
Etektor AS sender ut nyhetsbrev via e-post. Informasjon og e-postadresser lagres i en egen database og deles ikke med andre. Abonnement på nyhetsbrev kan enkelt avsluttes.

NETTSIDEN:
Innsamling av data

Etektor AS benytter Google Analytics for å lagre datatrafikk fra besøkende. All data som samles inn, er anonymisert og kan ikke spores til enkeltpersoner. Resultat fra innsamlet data brukes til for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet for å kunne tilby bedre tjenester.

 

 

 

Noen eksempler på datainnsamling

  • Nettsider som besøkes
  • Operativsystem som benyttes
  • Trender og bruksmønster på siden

 

COOKIES
Google Analytics-cookien er en type som slettes automatisk etter 30 dager hvis du ikke returnerer til nettstedet.

SKJEMA
Ved bruk av skjema på www.etektor.no blir data sendt på epost via krypterte sider (SSL) for god sikkerhet. Vi benytter ikke henvendelser fra skjema i markedsføring eller deler innhold med andre.

SSL
Etektor AS benytter SSL sertifikater på nettsidene. Dette er et viktig sikkerhetstiltak som gjør at trafikken mellom nettsiden og brukeren krypteres. Dette gjør at du som besøkende kan være trygg på at nettsiden er den den utgir seg for å være. I tillegg vil også skjema som sendes over nett være kryptert.

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Grunnlaget for Etektor AS lagring av personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer er for å kunne opprettholde dialog vedr. salg og kundeservice og innkjøp av varer og tjenester.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Etektor AS registrerer personopplysninger om deg i forbindelse med kundeservice, salg og innkjøp av varer og tjenester.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger blir lagret på vår database med tilgang kun for ansatte i Etektor AS.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Etektor AS hverken deler eller utleverer personopplysningene dine til en tredjepart uten ditt samtykke.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysningene vi har registrert om deg vil ligge lagret i vår database så lenge du er en aktiv kunde, samarbeidspartner eller leverandør. Hvis vi ikke lengre har behov for opplysningene vil vi slette de på en sikker måte.

 

 

 

RETTIGHETER
Etektor AS håndterer personopplysninger i h.h.t personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, i tillegg til å kreve retting eller sletting av opplysninger. Dersom du mener at Etektor AS håndterere opplysninger i strid med reglene, kan det klages til Datatilsynet.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi tar digital sikkerhet på alvor og benytter Secure Socket Layer (SSL) på nettsiden for kryptering av innhold. Etektor AS sørger for at personopplysninger blir sikret på en database som uvedkommende ikke har tilgang til.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser i forbindelse med personopplysninger kan sendes til:

post@etektor.no

eller

Etektor AS
Nedre Nøttveit 62
5238 Rådal