Eksperter på LED stripe belysning
Eksperter på LED stripe belysning

Faktorer å ta hensyn til ved installasjon av LED striper

Når man investerer i et LED belysningssystem så forventer man ikke bare en jevn og fin belysning med fine farger og flimmerfri dimming, man er også på jakt etter et anlegg som fungerer sikkert og feilfritt i mange år framover. Levetid og sikkerhet er derfor svært viktige faktorer ved valg av utstyr og løsning.

Det finnes en rekke faktorer du bør vurdere før du installerer LED striper og LED driver. Her er noen av de viktigste:

  1. Strømbehov: Det er viktig å sikre at LED drivren har nok strøm til å drive LED stripen. Dersom strømbehovet til LED stripen er høyere enn det LED drivren kan levere, kan dette føre til at LED driveren ikke yter optimalt eller at den til og med skades. Som utgangspunkt beregner man ofte en belastning på opptil 90% av hva en LED driveren kan levere.

  2. Dimmeregenskaper: Dersom du planlegger å dimme LED stripen, er det viktig å sikre at LED drivren er kompatibel med dimmeren du planlegger å bruke. Kontroller at dimmeren er laget for LED belastning og takler størrelsen på LED driveren. 

  3. Temperaturområde: LED striper og LED drivere har et spesifikt temperaturområde de kan brukes innenfor. Det er viktig å sikre at LED-stripen og LED drivren ikke blir utsatt for temperaturer som ligger utenfor dette området, da dette kan føre til at de ikke fungerer optimalt eller til og med skades.

  4. Montering: Det er viktig å sikre at LED stripen og LED drivren monteres på en forsvarlig måte. Dette kan inkludere å sikre at de ikke blir utsatt for vannlekkasjer eller fuktighet, eller å sikre at de ikke monteres for tett på varmekilder som kan skade dem. Pass også på at LED driveren har tilstrekkelig sirkulerende luft rundt seg så man unngår varmgang. 

  5. Kompatibilitet: Det er viktig å sikre at LED stripen og LED drivren er kompatible med hverandre. Dersom de ikke er kompatible, kan dette føre til at LED stripen ikke fungerer optimalt eller blir ødelagt. 

Det er også en del andre ting en dette som gjerne må planlegges og tas hensyng til. 

Jevn (dotfree) belysning
I en LED stripe installasjoner avgjøres lysets jevnhet i stor grad av stripens diode tetthet (LED's/m) samt type/utforming på profil og avdekning. LED striper montert i aluminium profil kan benyttes nesten over alt og vi kan levere profiler som passer både for utvendig og innevendig bruk.

Flimmerfri dimming som dimmer lyset lavere ned enn noensinne
For å oppnå en trinnløs og flimmerfri dimming av LED striper så er man avhengig av kontrollutrustning av høy kvalitet. Dette gjelder drivere, dimmere, sendere og mottakere i trådløse systemer, kontrollere, programvare for App'er etc. Vi leverer kontrollutrustning av høyeste kvalitet og våre dimmere har en helt unik evne til å dimme lyset helt ned der få andre klarer å følge etter.

 

Tilstrekkelig lys og god energiøkonomi
Energi er en viktig faktor å vurdere når du velger LED-striper, da de er kjent for å være mye mer energieffektive enn andre lyskilder. De kan være opptil 85% mer energieffektive enn glødelamper, og opptil 50% mer energieffektive enn halogenlamper. Dette kan bidra til å spare penger på strømregningen og bidra til å redusere CO2-utslippet.

 

Lysmemgde og lumen
Lumen er en måleenhet for lysstyrke, og gir en indikasjon på hvor mye lys som produseres av lyskilden. Jo høyere lumenverdi, jo mer lys vil være tilgjengelig. Dette er viktig å vurdere når du velger LED striper, spesielt hvis du ønsker å lyse opp et større område eller ønsker og bruke dette som hoved belysning.

 

Riktig kelvin (fargetemperatur) på lyset
Kelvin er en måleenhet for fargetemperaturen til lyset. Lys med en høyere fargetemperatur, som kald hvit (6500 kelvin) eller dagslys, har en blåaktig fargetone, mens lys med en lavere fargetemperatur, som varm hvit (3000 kelvin) eller supervarm hvit (2200 kelvin), har en mer oransjeaktig fargetone. Dette er viktig å vurdere når du velger LED-striper, da det kan påvirke stemningen i rommet.

2700 kelvin er den fargetemperaturen vi gjerne forbinder med fargen på en tradisjonell glødelampe. Denne fargen gir et behagelig gulaktig lys som passer til mange formål. Ofte står valget mellom 2700 kelvin eller 3000 kelvin i private hjem. Her er det ingenting som er "feil" eller "riktig". Det handler ofte mer om hva man selv føler er fint og det som skaper den stemningen du ønsker og gi rommet.

Mer kommersielle installasjoner (industri, butikk, etc) så er det imidlertid mer aktuelt med et hvitere lys som er bedre egnet i forhold til de oppgavene som skal løses. For eksempel så vil en fruktdisk i en butikk se mye mer innbydende ut under en belysning med fargetemperatur på 4000K enn 2700K. Frukt og grønt ser altså bedre ut i et kaldere lys.

 

Fargegjengivelse på lyset (RA/CRI verdi)
RA-verdi, også kjent som fargegjengivelsesindex (CRI), er en måte å måle hvor naturtro fargene ser ut når de reflekteres av lyskilden. Jo høyere RA-verdi, jo mer naturtro vil fargene se ut. Dette er viktig for de som ønsker å ha et lys som gir en naturlig fargegjengivelse, for eksempel i kunstgallerier eller innendørs butikker. Alle ledstriper som vi selger, har en minimum RA90+ og vi kan levere ledstriper helt opp til RA98+. Dette gjør at hvis du kjøper ledstriper av oss, er du sikret en god fargegjengivelse. 

 

God varme avledning - Riktig temperatur på lysdiodene
Varme har en negativ innvirkning på levetiden og ytelsen til LED striper. De genererer lite varme sammenlignet med andre lyskilder, men dersom de blir utsatt for høye temperaturer over lengre tid vil dette påvirke levetiden.

Jo høyere temperatur diodene utsettes for under normale driftsforhold til mer reduseres levetiden. Så derfor er det viktig at LED stripene er designet for god varmehåndtering og varmeavledning. I tillegg til godt LED stripe design vil en aluminiumsprofil med god varmeavledningsevne også gi et viktig bidrag til levetiden på LED stripen. 

 

 

Forrige artikkel: Hva er en LED stripe og hvordan vet jeg at den er av god kvalitet?