Eksperter på LED stripe belysning
Eksperter på LED stripe belysning

Hva er forskjellen på 230 volt LED striper og 24 volt LED striper ?

LED-striper har blitt en populær måte å belyse ulike områder, og de kan brukes både innendørs og utendørs. De mest vanlige typene av LED-striper for proff bruk er 230 volt og 24 volt LED-striper. Vi vil se nærmere på hva 230 volt LED-striper er, og hva som er forskjellen mellom disse og 24 volt LED-striper.

Hva er 230 volt LED-striper?

230 volt LED-striper er en type LED-stripe som er koblet direkte til 230 volts strøm. Dette betyr at du ikke trenger en transformator for å bruke disse stripene. De er enkle å installere og kan kobles direkte til strømnettet. Fordi de er koblet direkte til strømnettet, vil de ha høyere spenning og kreve mindre strøm enn 24 volt LED-striper.

Hva er forskjellen mellom 230 volt LED-striper og 24 volt LED-striper når det gjelder lengder, spenningsfall, strømforbruk og flimring?

Lengder: 230 volt LED-striper kan leveres i lengder på opptil 50 meter, mens 24 volt LED-striper vanligvis leveres i lengder på opptil 10 meter. Dette skyldes at spenningen er høyere for 230 volt LED-striper, noe som betyr at strømmen kan transporteres over lengre avstander.

Spenningsfall: Spenningsfallet for 230 volt LED-striper er minimalt, noe som betyr at lyset vil være jevnt over hele lengden av stripen, selv om den er koblet til en strømkilde over lang avstand. For 24 volt LED-striper, vil spenningsfallet være større, spesielt over lengre avstander, noe som kan føre til at lyset er ujevnt eller faller ut i enden av stripen.

Strømforbruk: 230 volt LED-striper krever mindre strøm enn 24 volt LED-striper. Dette skyldes at 230 volt LED-striper har en høyere spenning, som betyr at mindre strøm er nødvendig for å generere samme lysstyrke som en 24 volt LED-stripe.

Flimring: En annen viktig forskjell mellom 230 volt LED-striper og 24 volt LED-striper er hvordan de påvirkes av flimring og hertz. Flimring refererer til uønskede variasjoner i lysstyrke som kan være synlige for det menneskelige øye, mens hertz refererer til antall ganger per sekund som en lyskilde skifter lysstyrke.

230 volt LED-striper har vanligvis en frekvens på 50 hertz, som tilsvarer strømnettfrekvensen i Norge. Dette betyr at lyset fra 230 volt LED-striper har mer flimring fordi de er koblet direkte til strømnettet. Derfor vil vi på generelt grunnlag ikke anbefale og bruke 230 volt LED-striper innvendig til hovedbelysning. 

24 volt LED-striper kan ha en frekvens på opptil 4000 hertz eller mer, avhengig av hvilken transformator som brukes. Høyere frekvens vil redusere flimring, men det kan fortsatt oppstå flimring med 24 volt LED-striper, spesielt hvis transformator og LED-stripe ikke er kompatible. Vi sørger alltid for at både LED-stripe og transformatoren vi leverer er kompatible. 

Det er viktig å merke seg at flimring og hertz kan påvirke synet til enkelte personer, spesielt personer med lysfølsomme lidelser eller som jobber i miljøer med høye krav til lyskvalitet, for eksempel helsepersonell eller kunstnere. I slike tilfeller kan det være viktig å velge LED-striper med lav eller ingen flimring og med en passende hertz-verdi.

Sikkerhet er en annen forskjell mellom 230 volt og 24 volt LED-striper. 230 volt LED-striper har en høyere spenning enn 24 volt LED-striper, noe som kan være farlig hvis de installeres feil eller brukes på feil måte. Hvis du planlegger å installere 230 volt LED-striper, må du være forsiktig og sørge for at de er installert av elektriker på riktig måte.

24 volt LED-striper er vanligvis mindre og mer fleksible enn 230 volt LED-striper. Dette gjør dem enkle å installere og passer til mindre områder. 24 volt LED-striper er det foretruknet valget for innvendige installasjoner. 

Hva bør du velge?

Det avhenger av hva du trenger LED-stripene til. Hvis du har store områder utvendig som skal belyses, kan 230 volt LED-striper være et godt alternativ. De er mer effektive og krever ikke en transformator. Hvis du imidlertid vil ha mer fleksibilitet, mindre flimring og enklere installasjon, kan 24 volt LED-striper være et bedre alternativ.

Neste artikkel: Hvorfor må man ha aluminiumsprofil til LED stripen?